อาถรรพ์วันแตกบ้าน ประเพณีเก่าของคนรุ่นหลัง

อาถรรพ์เดือนห้า ประเพณีวันแตกบ้าน ตรงวันอังคาร จะเกิดอาเพศ      เป็นความเชื่อที่เล่าขานมานานกับ ประเพณีวันแตกบ้าน ที่คนโบราณจะการอพยพชั่วคราวตามประเพณีความเชื่อ ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในอดีตจะไม่มีพิธีทางสงฆ์มาเกี่ยวข้อง แต่ปัจจุบันนิยมนิมนต์พระสงฆ์ ไปฉันภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต ไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ มูลเหตุมาจากชาวบ้านเชื่อว่า ถ้าปีใดวันขึ้นหรือแรม 1 ค่ำ…