นิพนธ์ เผย คลังอนุมัติงบฯ จังหวัดละ 50 ล้าน ให้ผู้ว่าฯ สู้โควิด-19 ระบาด

นิพนธ์ เผย คลังอนุมัติงบฯ จังหวัดละ 50 ล้าน ให้ผู้ว่าฯ สู้โควิด-19 ระบาด

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เผย คลังอนุมัติงบเชิงป้องกัน-ยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน ให้จังหวัดละ 50 ล้าน ตามที่ มท.เสนอ ยัน ผู้ว่าฯ ใช้งบเชิงป้องกัน-ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ทันที

 

 

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ข้อ 18 ข่าวสดวันนี้ กรณีขอขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ทั้ง 76 จังหวัด จากจังหวัดละ 10 ล้านบาท ขยายวงเงินเป็น จังหวัดละ 50 ล้านบาท โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯ) ได้ใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน : ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

 

นายนิพนธ์ รมช.มท. ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ ในขณะนี้ได้ขยายวงไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้น เรามีความกังวลในเรื่องของการรับมือ ซึ่งเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดมีเงินทดรองราชการฯ เพื่อใช้ในการป้องกันหรือยับยั้งสาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที่อยู่แล้ว ในวงเงิน 10 ล้านบาท แต่ด้วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสฯ นั้นมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อการเสียชีวิตของประชาชน จึงจำเป็นจะต้องมีการขยายวงเงินเพื่อใช้ในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ดังกล่าวให้ผู้ว่าฯ มีความคล่องตัวมากขึ้น โดยหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ดำเนินการยับยั้งการแพร่ระบาดลงได้โดยเร็ว

 

สำหรับการผลิตหน้ากากผ้าซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศได้เร่งดำเนินการผลิตแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อปท. ต่างๆ นั้น ถึงวันนี้ (30 มี.ค.63) ผลิตและแจกจ่ายไปแล้ว จำนวน 37.4 ล้านชิ้น จากเป้าหมายที่จะดำเนินการ 50 ล้านชิ้น

 

 

ที่มา: www.thairath.co.th

ติดตาม ข่าวสดวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www.puffer-sneakers.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *